Det gjeld å halde seg varm på føtene.... Aklestad 12.februar 2010 kl. 12.55