Ikkje Upernavik, men Urke.. 15.mars 2010 kl. 12.20