Voldsfjorden frċ "Honnje" 1.september 2010 kl. 15.10