Bilete frå tidlegare bolkar, klikk på ynskt periode...

(dette skal eg ordne betre når dagane vert kortare) (dette har synt seg å vere ein grunnfalsk lovnad...)

 

23.januar - 29.april 2003

1.mai - 11.juli 2003

21.juli - 30.september 2003

2.oktober - 27.november 2003

1.desember - 31.desember 2003

4.januar - 28.februar 2004

2.mars - 30.april 2004

1.mai - 30.august 2004

3.september - 31.desember 2004

1.januar - 28.april 2005

30.april - 17.juli 2005

7.august - 31.desember 2005

1.januar - 31.mai 2006

1.juni - 8.august 2006

9.august - 22. desember 2006

3.januar - 31.mars 2007

1.april -25. desember 2007

1.januar 2008 -26.juni 2008

28.juli 2008-29.juni 2009