Mykje regn og manglande liner gjer at Tyssefossen syner seg fram... Til glede for nokre og irritasjon for andre..
13.september 2009 kl. 12.40