Kraftlinjene °ydelegg biletet, men er elles til stor glede slike dagar...  Kr°velen 8.januar 2010 kl. 16.00