Styrlause fotgjengarar over alt... Hustad 28.februar 2010 kl. 12.15