"Avfelling", også kalla "fellerøyting" på Melshornet (kalla "Melstinden" av oss som eigentleg har høgare ambisjonar,
men vert brutalt røyndomsorientert av manglande oksygenopptak..) 
4.mars 2010 kl. 15.20