Og eg stemmer i Fjord1 sitt ynskje! Langvatn 27.mars 2010 kl. 17.10