"Indian Summer" på Homberset. 29.september 2010 kl. 13.30