Frċ Kornberg mot Lauvstad 21.oktober 2010 kl. 15.50