No e o so skrøpeli at o ikkje tole at det bli kveikt ennj røyk...

Fagkunnig inspeksjon av dagens "snakkis": Ferjekaia på Sæbø. 28.oktober 2010 kl. 11.00