Og sanneleg.. denne skjermdumpen eit kvarter etterpå syner at eg hadde rett!